Makati Hymn

MAKATI HYMN

I
Minsan mayro’ng isang bayan
Na halos bilang ang daan
Ilang kabahayan, napapaligiran
Ng sapa at talahiban

II
At ‘yan ang aking nagisnan
Ang kwento ni lola minsan
Takang-taka ako, ibang-iba ito
Sa ngayong kabihasnan

III
Makati, Makati, ‘yan ang bayan
Pinaka maganda siya, kaninuman
Makati, Makati, Inang tunay
Unang-una, siya ang kulay
Nitong aking buhay

IV
Kayong mga kaibigan ko
Tiyak na maiibigan n’yo
Dito manirahan, sa tangi kong bayan
Makati kong mahal

Repeat III
Repeat IV

UMak Hymn

UMAK HYMN

I
We cheer to the Alma Mater
(Dear) University of Makati
Rejoice, we’re here, onward marching
Be it shine, storm, cloud or rain
Let all our voices keep ringing
For the glory of our Alma Mater
Pride of Makati and our Fatherland
Beloved UMak proudly stands

II
Arise thy sons and daughters
Fill the air with the joy of Alma Mater
Resound our gladness and tidings
Every echo by far and near
Hail to thee, our dear beloved UMak
Faithfully we brace our mind and spirit
We’re proud to be at thy command
Future builders of this land

Repeat II
Finale

Dear University of Makati …
Future builder of this land